Sociale clausules

Het artikel 18bis, §2 wet van 24/12/1993 over de openbare aanbesteding voorziet de mogelijkheid om een aanbesteding te reserveren voor ondernemingen van sociale economie.

Publié le lundi 28 mars 2011

Met andere woorden : de overheid beslist dat alleen (erkende) sociale economie ondernemingen op de aanbesteding kunnen inspelen. Naast de circulaire van 5 februari 2009 heeft het Gewest ook een rondzendbrief (15 april 2008) gestuurd naar de burgemeesters en schepenen van het Brusselse Gewest om het gebruik van dit instrument te bevorderen. Het Gewest steunt nu al SAW-B ( Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises, koepel van de Waalse sociale economie met ook een Brusselse werking) om de gemeenten te sensibiliseren rond de mogelijkheden aangeboden door de huidige wet rond openbare aanbestedingen (vooral dan in het kader van de gereserveerde openbare aanbestedingen). SAW-B voorziet ook een juridisch bijstand voor de gemeenten in het, bij voorbeeld, uitschrijven van een aanbesteding .

De sociale clausules kunnen een belangrijk instrument worden voor de sociale economie.

Naast de bovengenoemde mogelijkheden kan de gemeente ook beroep doen op de "Mission locale" maar dit gebeurt zonder publicatie van de aanbestedingen (ook genoemd "in house procedure").

Het probleem daarbij is dat de gemeente de markt afsluit voor andere ondernemingen die dezelfde doelstellingen (integratie op arbeidsmarkt van moeilijkere doelgroepen) hebben als de Mission Locale.

Kan het college de gemeenteraadsleden laten weten hoeveel openbare aanbestedingen (en voor welk globaal bedrag) gereserveerde voor sociale economie heeft de gemeente van Sint-Jans-Molenbeek uitgeschreven in de voorbij drie jaar (2008-2009-2010) ?

Kan het college de gemeenteraadsleden laten weten op basis van welke criteria wordt gekozen voor een openbare aanbestedingen gereserveerd voor de sociale economie ?

Kan het college me laten weten hoeveel werven (en voor welk globaal bedrag) zijn uitgevoerd door de Mission Locale zonder te passeren via een procedure van openbare aanbesteding ?

Kan het college me laten weten op basis van welke criteria wordt gekozen voor een "in house procedure" ?

Wat is door het college voor de toekomst voorzien ? Zullen in de volgende jaren meer openbare aanbestedingen gereserveerd voor de sociale economie uitgeschreven worden ?

Didier Coeurnelle

Gemeenteraadslid

(Interpellatie in de gemeenteraad van donderdag 28 maart 2011)