Jase Van Grembergen, 13ème

Publié le mercredi 12 septembre 2012

« Werken aan duurzame oplossingen voor moeilijke problemen : dat doen we samen. »

Jase Van Grembergen,

Pedagogisch verantwoordelijke IBO De Buiteling – Docente Social Profit Management, Syntra Brussel - Bestuursvrijwilliger Oxfam Fairtrade Wereldwinkels vzw – Lid van Natuurpunt en Greenpeace

Mes priorités

Ik heb meer dan 20 jaar in Gent gewoond en nu gekozen voor Molenbeek, sinds september 2010. En ik heb Gent zien veranderen de laatste 15 jaar, en heb dezelfde dromen voor Brussel en Molenbeek.

Het raakvlak tussen politiek en management is het zoeken naar duurzame oplossingen voor dagdagelijkse problemen waarop de antwoorden niet eenvoudig zijn. Het gezamenlijk zoeken naar antwoorden is hierbij even belangrijk : ik wil vooral de vragen stellen, de discussie aanzwengelen. Het kunnen eens zijn dat we het oneens mogen zijn en dan verder kunnen kijken in een constructieve dialoog. Alleen dit kan leiden naar duurzame oplossingen en dat is Groen !